17:02 30/05/2016

“Huynh đệ tương tàn” trong nhiều doanh nghiệp gia đình châu Á

Thăng Điệp

Hãng tin CNBC điểm lại một số vụ đấu đá trong những công ty gia đình vào hàng mạnh nhất châu Á