15:30 14/01/2013

HVG dự kiến thoái vốn tại ba công ty con

Hà Anh

HVG sẽ giảm vốn tại ba công ty con, gồm Công ty Hùng Vương Vĩnh Long, Công ty Hùng Vương Sa Đéc và Công ty An Lạc

Diễn biến giá cổ phiếu HVG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HVG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã HVG-HOSE) công bố việc thoái vốn tại công ty con để thực hiện việc tái cấu trúc.

Theo đó, HVG sẽ giảm vốn tại 3 công ty con xuống dưới 50%, gồm Công ty TNHH Hùng Vương Vĩnh Long, Công ty TNHH Hùng Vương Sa Đéc và Công ty TNHH An Lạc.

Cụ thể, tại Công ty Hùng Vương Vĩnh Long, vốn điều lệ 60 tỷ đồng, HVG muốn giảm tỷ lệ sở hữu từ 90% xuống còn 31,67%, với giá trị giao dịch là 35 tỷ đồng.

Tại Công ty Hùng Vương Sa Đéc, vốn điều lệ 60 tỷ đồng, HVG muốn giảm tỷ lệ từ 70% xuống còn 11,67%, với giá trị giao dịch là 35 tỷ đồng. Còn tại công ty An Lạc, vốn điều lệ 42 tỷ đồng, HVG dự kiến thoái toàn bộ 90% vốn với giá trị giao dịch là 37,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các giao dịch trên được thực hiện tại mệnh giá và công ty không ghi nhận lãi/lỗ. Tổng giá trị giao dịch tại 3 công ty này là 107,8 tỷ đồng và do Công ty Cổ phần Nuôi trồng thủy sản Hùng Vương miền Tây mua vào.