14:02 16/08/2012

HVG tiếp tục chào mua công khai cổ phiếu VTF

Hà Anh

Ngày 14/8, VTF thông báo đã nhận được đề nghị chào mua công khai 3 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã HVG)

Diễn biến giá cổ phiếu VTF trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu VTF trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng (mã VTF-HOSE) công bố về việc nhận được đề nghị chào mua công khai cổ phiếu.

Theo đó, ngày 14/8, VTF thông báo đã nhận được đề nghị chào mua công khai 3 triệu cổ phiếu VTF của Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã HVG). Nếu thực hiện giao dịch thành công, tỷ lệ nắm giữ VTF của Hùng Vương sẽ tăng lên 28,54%.

Trước đó, ngày 25/7, HVG đã mua 3.000.000 cổ phiếu, chiếm 14,27% vốn điều lệ, qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của VTF.

Tổng số tiền thu được sẽ được VTF sử dụng vào mục đích đầu tư hệ thống kho xá tại Nhà máy Sa Đéc 2, hệ thống Siloss, khi dự trữ nguyên liệu Nhà máy Lai Vung và bổ sung vốn lưu động. Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành là 210,255 tỷ đồng.