09:49 26/06/2012

IAG cử ba người tham gia quản trị Bảo hiểm AAA

Anh Thi

Sau khi sở hữu 30% cổ phần, IAG đã cử ba thành viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA

Qua đại hội này, Bảo hiểm AAA đã cơ cấu lại Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2010 - 2015 với 9 thành viên, trong đó có 3 thành viên là người của IAG - tập đoàn bảo hiểm lớn nhất của Úc.
Qua đại hội này, Bảo hiểm AAA đã cơ cấu lại Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2010 - 2015 với 9 thành viên, trong đó có 3 thành viên là người của IAG - tập đoàn bảo hiểm lớn nhất của Úc.
Sau khi sở hữu 30% cổ phần, IAG đã cử ba thành viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA.

Cuối tuần qua, Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2012. Tham dự đại hội có tổng cộng 78.894.316 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 93,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Qua đại hội này, Bảo hiểm AAA đã cơ cấu lại Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2010 - 2015 với 9 thành viên, trong đó có 3 thành viên là người của IAG - tập đoàn bảo hiểm lớn nhất của Úc.

Hồi tháng 4 vừa qua, IAG đã đầu tư nắm 30% cổ phần của Bảo hiểm AAA và trở thành cổ đông chiến lược.

Tại đại hội, đại diện cho IAG, ông Ducan Victor Brain, nói rằng: “Chắc chắn trong ba năm tới (2012 - 2015) IAG sẽ đưa Bảo hiểm AAA thoát khỏi những rủi ro tài chính trên thị trường thông qua việc quản lý vốn, thiết kế sản phẩm mới, tập trung công nghệ IT, chiến lược đầu tư hiệu quả…”.

Trong nội dung phiên họp đại hội đồng cổ đông, Bảo hiểm AAA cũng tính đến kế hoạch tăng vốn điều lệ và chuẩn bị niêm yết trên thị trường chứng khoán.