14:52 24/06/2011

IDV lãi 12 tỷ đồng, hoàn thành gần 90% kế hoạch năm

Minh Hà

Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX) công bố kết quả kinh doanh sáu tháng đầu năm 2011.

Năm 2011, IDV dự kiến lợi nhuận sau thuế đạt 13 tỷ đồng.
Năm 2011, IDV dự kiến lợi nhuận sau thuế đạt 13 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX) công bố kết quả kinh doanh sáu tháng đầu năm 2011.

Theo đó, tính đến ngày 21/6, lợi nhuận kinh doanh chính 6 tháng đầu năm của Công ty đạt khoảng 12 tỷ đồng (~90% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2011).

Theo công bố thông tin của IDV, thời gian vừa qua công ty đã góp khoảng 20 tỷ để thành lập Công ty cổ phần Phát triển Xây dựng đô thị Vĩnh Phúc;  Đã mua được 6,6% cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà và Sản xuất Vật liệu xây dựng Chí Linh (mã MCL-HNX) để trở thành cổ đông lớn của MCL; và đã mua xong 135.000 cổ phiếu IDV làm cổ phiếu quỹ và tính đến thời điểm hiện tại Công ty nắm giữ 270.000 cổ phiếu IDV.

Ngoài ra, IDV đang là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (mã L18-HNX) (nắm 12,34% vốn điều lệ) và đã góp đủ 25% vốn điều lệ (tương ứng 15 tỷ) vào Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Phú Thành; mặt khác công ty có trên 30 tỷ đồng tiền mặt đang gửi ngân hàng chưa sử dụng tới.

Năm 2011, IDV đặt mục tiêu với tổng giám trị tài sản đạt 276 tỷ đồng; doanh thu thuần đạt 66,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 13 tỷ đồng; cổ tức 18 - 23%.