17:29 05/04/2008

IFC và Techcombank hỗ trợ vốn doanh nghiệp vừa và nhỏ

Vũ Toan

IFC sẽ cung cấp khoản vay 320 tỷ đồng cho Techcombank nhằm hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Dự kiến IFC sẽ xem xét hỗ trợ Techcombank trong lĩnh vực cho vay mua nhà, các dự án sử dụng năng lượng và các sản phẩm thị trường vốn khác.
Dự kiến IFC sẽ xem xét hỗ trợ Techcombank trong lĩnh vực cho vay mua nhà, các dự án sử dụng năng lượng và các sản phẩm thị trường vốn khác.
Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC - thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới) sẽ cung cấp một khoản vay cho Ngân hàng Kỹ thương Techcombank nhằm hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Khoản vay này trị giá 320 tỷ đồng (khoảng 20 triệu USD), là khoản vay đầu tiên của IFC dành riêng cho việc cấp vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.

Ngoài khoản vay dài hạn bằng đồng nội tệ nói trên, IFC sẽ cung cấp cho Techcombank một hạn mức tài trợ xuất nhập khẩu trị giá 10 triệu USD và các dịch vụ tư vấn khác trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hạn mức tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu là một phần trong Chương trình Tài chính Thương mại toàn cầu của IFC.

Bà Lưu Thị Ánh Xuân, Phó tổng giám đốc Techcombank, cho biết ngân hàng này hiện đang phục vụ hơn 20.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm tỷ trọng 65% trong cơ cấu vốn vay.

IFC bắt đầu cộng tác với Techcombank từ năm 2001 và đã từng tư vấn cho ngân hàng này trong việc nâng cao năng lực quản lý rủi ro và hiện đại hóa hệ thống ngân hàng lõi, bao gồm phát triển nghiệp vụ ngân hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Dưới sự hỗ trợ tư vấn của IFC, Techcombank và 9 ngân hàng cổ đông khác đã cùng khai sinh ra Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng (BTC), một tổ chức duy nhất và lần đầu tiên được thành lập ở Việt Nam cung cấp dịch vụ đào tạo ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế có điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của các ngân hàng thương mại trong nước.

Gần đây nhất, dưới sự hỗ trợ của IFC, Techcombank và 10 ngân hàng khác ở Việt Nam đã cùng đầu tư vào một công ty cổ phần để thành lập trung tâm tín dụng tư nhân đầu tiên ở Việt Nam.

Dự kiến trong thời gian tới, IFC sẽ xem xét mở rộng thêm mối quan hệ với Techcombank thông qua việc hỗ trợ tài chính và tư vấn trong lĩnh vực cho vay mua nhà, các dự án sử dụng năng lượng hiệu quả và các sản phẩm thị trường vốn khác.