16:18 02/11/2012

IFS bị phạt và truy thu thuế gần 12 tỷ đồng

Hà Anh

Đây là khoản tiền thuế truy thu và phạt cho giai đoạn 2007 – 2009 nên cổ đông lớn có trách nhiệm bồi hoàn lại toàn bộ cho IFS

Diễn biến giá cổ phiếu IFS trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu IFS trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Ngày 1/11/2012, Công ty Cổ phần thực phẩm quốc tế (mã IFS-HOSE) gửi văn bản báo cáo về quyết định của Cục thuế Đồng Nai xử lý thuế và xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty.

Theo đó, tổng số tiền truy thu thuế là 6,79 tỷ đồng, tổng số tiền phạt 4,96 tỷ đồng. Như vậy, tổng cộng số tiền truy thu và phạt đối với IFS là 11,75 tỷ đồng.

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày được giao quyết định, công ty có trách nhiệm phải nộp toàn bộ số tiền nói trên.

IFS cho biết, đây là khoản tiền thuế truy thu và phạt cho giai đoạn 2007 – 2009 nên cổ đông lớn có trách nhiệm bồi hoàn lại toàn bộ cho công ty và tình hình tài chính của công ty không bị biến động từ khoản phải trả phát sinh. Công ty sẽ nhận được toàn bộ tiền bồi hoàn tương ứng với số tiền thuế truy thu và phạt nói trên và thực hiện thanh toán theo đúng quy định.