08:13 30/05/2011

IFS quyết định hủy niêm yết cổ phiếu

Hà Anh

Hội đồng Quản trị IFS thông qua việc thay đổi nhân sự, kết quả kinh doanh năm 2010 đã kiểm toán và kế hoạch kinh doanh trong năm 2011.

Lợi nhuận phát sinh trong năm 2010 sẽ được IFS bù đắp các khoản lỗ của các năm trước và bổ sung vốn lưu động.
Lợi nhuận phát sinh trong năm 2010 sẽ được IFS bù đắp các khoản lỗ của các năm trước và bổ sung vốn lưu động.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm quốc tế (mã IFS-HOSE) thông qua việc thay đổi nhân sự, kết quả kinh doanh năm 2010 đã kiểm toán và kế hoạch kinh doanh trong năm 2011.

Qua đó, Hội đồng Quản trị công ty đã  bổ nhiệm ông Michio Nagabayashi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc của công ty, kể từ ngày 31/5.

Đáng chú ý là Hội đồng Quản trị công ty đã quyết định hủy niêm yết cổ phiếu trên HOSE.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị IFS thông qua việc lợi nhuận phát sinh trong năm 2010 sẽ được bù đắp các khoản lỗ của các năm trước và bổ sung vốn lưu động, công ty sẽ không kê khai và chia cổ tức năm 2010 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 với doanh thu tăng khoảng 22% so với năm 2010 và tỷ lệ lợi nhuận trước thuế so với doanh doanh thu trong năm 2011 khoảng 2%.

Ngày 11/3/2011, Tập đoàn đồ uống Nhật Bản là Kirin Holdings đã mua 57,25% vốn của IFS từ Trade Ocean Holdings Sdn Bhd (TOH). Tập đoàn này là một công ty cổ phần đại chúng đang niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Tokyo.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất đã kiểm toán quý 1/2011, tổng doanh thu của công ty đạt 270,795 tỷ đồng; doanh thu tài chính đạt 31,323 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 14,284 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 14,189 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 12,623 tỷ đồng.

Tổng doanh thu năm 2010 đạt 1.052,826 tỷ đồng; Doanh thu tài chính đạt 33,105 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 12,135 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 11,711 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 7,243 tỷ đồng.

Ngày 31/5 tới, Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Khách sạn Đồng Nai, số 57 Đường Phạm Văn Thuận, Tp Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai.