23:08 22/02/2009

ILC trả cổ tức 12% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 9/4, ILC sẽ trả cổ tức bằng tiền kỳ 2 năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 12% - 1 cổ phần được nhận 1.200 đồng

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu ILC kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu ILC kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 24/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền kỳ 2 năm 2008 của Công ty Cổ phần Hợp tác Lao động với nước ngoài (ILC-HASTC).

Theo đó, ngày 9/4/2009, ILC sẽ trả cổ tức bằng tiền kỳ 2 năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.200 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tại khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Hợp tác Lao động với nước ngoài - số 4 Nguyễn Trãi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng và các chi nhánh của công ty tại Hà Nội và Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán ILC vào các ngày 23/3, 24/3 và 25/3/2009.

Được biết, dự kiến trong tháng 4/2009, công ty sẽ tổ chức đạihội cổ đông thường niên năm 2009 với tỷ lệ phân bổ quyền 1 cổ phần - 1quyền biểu quyết.