22:38 31/03/2010

IMP trả cổ tức 20% bằng tiền

Huyền Thương

Sàn Tp.HCM vừa thông báo ngày 16/4/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của IMP

IMP đặt kế hoạch tổng doanh thu năm 2010 đạt 762 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng.
IMP đặt kế hoạch tổng doanh thu năm 2010 đạt 762 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa  thông báo ngày 16/4/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HOSE).

Theo đó, ngày 10/5, IMP sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phiếu).

Địa điểm thực hiện: đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm - số 4 đường 30-4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp hoặc chi nhánh công ty tại Tp.HCM và Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán IMP vào những ngày 15/4, 16/4, và 19/4/2010.

Được biết, năm 2010, IMP đặt kế hoạch tổng doanh thu ước đạt 762 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 90 tỷ đồng.