11:18 22/03/2007

Incombank có thể phát hành cổ phiếu cuối năm nay

Hoàng Đạt

Tuần tới, Ngân hàng Công thương (Incombank) bắt đầu phát hồ sơ đấu thấu chọn nhà tư vấn quốc tế cho quá trình cổ phần hóa

Kết thức năm 2006, Incombank có mức tăng lợi nhuận kỷ lục, tăng 45% so với năm 2005.
Kết thức năm 2006, Incombank có mức tăng lợi nhuận kỷ lục, tăng 45% so với năm 2005.
Tuần tới, Ngân hàng Công thương (Incombank) bắt đầu phát hồ sơ đấu thấu chọn nhà tư vấn quốc tế cho quá trình cổ phần hóa.

Ngày 21/3, Incombank đã có cuộc họp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước và đại diện một số bộ ngành liên quan để rà soát hồ sơ mời thầu tư vấn cổ phần hoá ngân hàng này.

Như vậy, sau Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank), Incombank là ngân hàng quốc doanh thứ hai xúc tiến kế hoạch thuê tổ chức tư vấn để đẩy nhanh lộ trình cổ phần hóa.

Ông Phạm Huy Hùng, Tổng giám đốc Incombank, cho biết hiện đã có khoảng 10 tổ chức quốc tế muốn tham gia tư vấn, trong đó có 7 tổ chức được lựa chọn để đấu thầu. Dự kiến việc đấu thầu và lựa chọn sẽ hoàn thành trong tháng 5 tới. Thông qua hình thức đấu thầu này, Incombank có thể sẽ hạn chế được mức phí mà các tổ chức tư vấn quốc tế đặt ra.

Ngoài việc lựa chọn tư vấn, Incombank cũng đã chủ động áp dụng thực hiện kiểm toán quốc tế, định giá tài sản từ đầu năm 2007 để sớm có mặt trên thị trường chứng khoán với tư cách là một trong những ngân hàng quốc doanh chuyển đổi đầu tiên.

Mốc dự kiến mà ông Hùng đưa ra là Incombank có thể sẽ tiến hành IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu) trong quý IV/2007. Nếu mốc này hiện thực thì Incombank sẽ là ngân hàng quốc doanh có quá trình cổ phần hóa nhanh chóng nhất.

Được biết Chính phủ cũng đã đồng ý về chủ trương cổ phần hóa Incombank, trong đó giao quyền chủ động cho ngân hàng này trong việc lựa chọn tổ chức tư vấn, hướng các hoạt động ngân hàng theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Năm 2007, Incombank đặt mục tiêu sẽ mở rộng thị phần lên 20 - 22%, tiếp tục xử lý nợ xấu (hiện ở khoảng 1,38%, mức thấp trong khối ngân hàng quốc doanh hiện nay). Trong năm 2006, lợi nhuận của Incombank đã tăng 45%.