07:25 02/10/2017

[Infographic] Kinh tế Việt Nam 9 tháng qua các con số

Lê Minh

GDP quý 3 tăng tới 7,46% nâng GDP 9 tháng lên 6,41% trong khi thu hút vốn FDI tăng vọt là những con số đáng chú ý trong bức tranh kinh tế 9 tháng

<br>
<br>