14:04 01/10/2017

[Infographic] Toàn cảnh bức tranh doanh nghiệp thành lập 9 tháng

Lê Minh

9 tháng năm 2017, cả nước có thêm 93.967 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 902.682 tỷ, tăng 15,4% về số doanh nghiệp và tăng 43,5% về số vốn

<br>
<br>