09:06 25/09/2007

Intresco có nhiều cổ đông lớn

Phạm Văn

Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (INTRESCO) tại Tp.HCM đã chính thức trao giấy chứng nhận cho các cổ đông lớn

Ngày 22/9, Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (INTRESCO) – tại Tp.HCM- đã chính thức trao giấy chứng nhận cho các cổ đông lớn trong đợt phát hành thêm 10 triệu cổ phiếu ra công chúng.

Được biết, ngoài số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và người lao động, gần 70% tổng khối lượng cổ phiếu phát hành đã được nhiều Quỹ đầu tư lớn tham gia, như:

Quỹ đầu tư VOF Investment Limited (Vina Capital) mua 1,6 triệu cổ phiếu; Quỹ Việt Nam Azalea Fund Limited (Mekong Capital) mua 1,6 triệu cổ phiếu; Công ty quản lý quỹ đầu tư Prudential Việt Nam (PVFMC) mua 1,2 triệu cổ phiếu; Quỹ đầu tư CK Việt Nam VF1 mua 0,8 triệu cổ phiếu; Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam VF2 mua 0,4 triệu cổ phiếu; Quỹ đầu tư Việt Nam VIF mua 0,6 triệu cổ phiếu...

Cùng ngày, Intresco đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư để triển khai đầu tư xây dựng các dự án:

Khu thương mại dịch vụ căn hộ Long Sơn, Phường Long Bình (quận 9) với Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại - Xây dựng Long Bình; Cao ốc văn phòng khu E4 khu đô thị An Phú - An Khánh (quận 2) với Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Sài Gòn - Chợ Lớn; Cao ốc văn phòng 189 Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) với Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn.