11:39 25/06/2009

Intresco đăng ký niêm yết hơn 23 triệu cổ phiếu trên HOSE

Hà Anh

HOSE thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (Intresco)

Mô hình Trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, căn hộ Intresco.
Mô hình Trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, căn hộ Intresco.
Ngày 24/6/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (Intresco).

Theo đó, Intresco đăng ký niêm yết 23.028.896 cổ phiếu phổ thông trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Được biết, công ty có vốn điều lệ 230.288.960.000 đồng, trụ sở chính đặt tại 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, Tp.HCM.

Công ty kinh doand trong lĩnh vực như: đầu tư kinh doanh địa ốc; sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội thất và đầu tư cải tạo đất và đầu tư.

Trước đó, Intresco công bố trong quý 1/2009, công ty đạt 62 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế - đạt 62% kế hoạch năm.

Đại hội cổ đông Intresco đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 với doanh thu đạt 591,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 100 tỷ đồng.