12:43 29/01/2008

IPO Sabeco: Tất cả cùng... trúng giá

Hoàng Đạt

Kết quả cuối cùng về phiên đấu giá cổ phần Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco)

Một số chuyên gia cho rằng đây là một IPO thất bại.
Một số chuyên gia cho rằng đây là một IPO thất bại.
Kết quả cuối cùng về phiên đấu giá cổ phần Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

>>IPO Sabeco: "Cùng hẹn" đặt giá 70.000 đồng

Sáng nay (29/1), Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM chính thức công bố kết quả cuối cùng phiên đấu giá cổ phần Sabeco. Không có bất ngờ khi tất cả các nhà đầu tư tham gia đều trúng giá.

Cụ thể, kết thúc phiên đấu giá có 2.432 phiếu tham dự hợp lệ với tổng khối lượng đặt mua 78.362.400 cổ phần; những con số này không lệch lớn so với lượng đăng ký trước đó (2.439 nhà đầu tư với 78.373.000 cổ phần).

Khối lượng đặt mua cao nhất là 500.000 cổ phần, thấp nhất là 100 cổ phần. Giá đặt mua cao nhất là 89.000 đồng, thấp nhất là 70.000 đồng; đây cũng là những mức giá đấu thành công cao nhất và thấp nhất. Giá đấu thành công bình quân là 70.003 đồng/cổ phần.

Trong số 2.432 nhà đầu tư trúng giá có 133 tổ chức trong nước (30.323.500 cổ phần), 16 tổ chức nước ngoài (6.877.000 cổ phần), 2.171 nhà đầu tư cá nhân trong nước (40.755.800 cổ phần) và 112 cá nhân nước ngoài (406.100 cổ phần).

Tổng cộng Sabeco bán được 78.362.400 cổ phần với tổng giá trị 5.485,6 tỷ đồng.

Theo một số chuyên gia, với kết quả trên có thể xem đây là một cuộc đấu giá thất bại, khi chỉ bán được khoảng 60% và không tạo được cạnh tranh về giá đấu. Ngoài ra, tổng giá trị 5.485,6 tỷ đồng nói trên dự báo cũng không tác động lớn đến cầu trên sàn niêm yết thời gian tới, trong khi thời hạn nộp tiền đã được kéo dài.