06:07 12/12/2014

IPO thành công Đạm Cà Mau

Hà Anh

Toàn bộ số cổ phần đã được bán hết với giá là 12.251 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt gần 1.580 tỷ đồng

Trang web của Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau.
Trang web của Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Phân bón dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau) được tổ chức vào ngày 12/11/2014.

Cụ thể, 128.951.300 cổ phần của Công ty TNHH MTV Phân bón dầu khí Cà Mau được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 12.000 đồng/cổ phần. Theo công bố, có 1.303 nhà đầu tư đã tham gia, với lượng đăng ký mua đạt 141.461.600, bằng 110% so với lượng đấu giá.

Trong đó, có 25 nhà đầu tư tổ chức và 1.153 nhà đầu tư cá nhân. Khối lượng đặt mua cao nhất là 40 triệu cổ phần. Giá trúng cao nhất là 24.000 đồng/cổ phần và thấp nhất là 12.100 đồng/cổ phần.

Kết quả, toàn bộ số cổ phần chào bán đã được đặt mua hết với giá trúng bình quân là 12.251 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt gần 1.580 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa, Đạm Cà Mau sẽ có vốn điều lệ 5.294 tỷ đồng, tương đương 529,4 triệu cổ phần. Trong đó, nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ (270 triệu cổ phần). Ngoài gần 129 triệu cổ phần (24,36% ) được bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư, công ty còn bán cho nhà đầu tư chiến lược gần 129 triệu cổ phần (24,36%); bán ưu đãi cho người lao động 1,5 triệu cổ phần (0,28%).