14:59 16/09/2015

IPO thành công Tổng công ty Chè Việt Nam

Hà Anh

Vinatea đã bán đấu giá 11,789 triệu cổ phần với mức giá khởi điểm là 10.100 đồng/cổ phần

Một vùng nguyên liệu trồng chè của Vinatea.
Một vùng nguyên liệu trồng chè của Vinatea.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng công ty Chè Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên (Vinatea) được tổ chức vào ngày 16/9/2015.

Theo đó, Vinatea đã bán đấu giá 11.789.000 cổ phần ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, với mức giá khởi điểm là 10.100 đồng/cổ phần.

Tại phiên đấu giá, có 9 nhà đầu tư - trong đó có 1 nhà đầu tư tổ chức và 8 nhà đầu tư cá nhân đăng ký tham gia với tổng khối lượng đặt mua hợp lệ là 11.795.000 cổ phần với giá đấu thành công cao nhất là 25.000 đồng/cổ phiếu và giá đấu thành công bình quân là 10.101 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được là hơn 119 tỷ đồng.

Được biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Vinatea. Theo đó, hình thức cổ phần hóa Vinatea là bán toàn bộ phần vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp và kết hợp phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định 59/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Theo phương án được phê duyệt, cổ phần phát hành lần đầu của Vinatea là 37 triệu cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó, 1.627.200 cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong Tổng công ty, 11.789.000 cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường, 23.583.800 cổ phần bán cho cổ đông chiến lược.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu của Tổng công ty đạt 90,1 tỷ đồng, lỗ hơn 7 tỷ đồng - cùng năm trước Tổng công ty cũng báo lỗ hơn 916 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lỗ 8,69 tỷ đồng.