22:00 16/10/2008

IPO Tổng công ty Phong Phú

N.Anh

Tổng công ty Phong Phú đăng ký bán đấu giá 11.449.900 cổ phần với giá khởi điểm 12.500 đồng/cổ phần

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, ngày 11/11/2008 sẽ tổ chức đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Phong Phú.

Theo đó, Tổng công ty Phong Phú, trụ sở chính đặt tại Tăng Nhơn Phú B, quận 9, Tp.HCM - có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, đăng ký bán đấu giá 11.449.900 cổ phần với giá khởi điểm 12.500 đồng/cổ phần.

Được biết, tổng công ty này hoạt động trong lĩnh vực như: kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm dệt may, kinh doanh nhà; khu công nghiệp; trung tâm thương mại; siêu thị; du lịch...