09:47 30/11/2007

ITA bán 10 triệu cổ phiếu cho Quỹ ACFund

H.Vũ

Quỹ ACFund đã trở thành Quỹ đầu tư nắm giữ 5% cổ phiếu ITA có thời gian hạn chế chuyển nhượng lâu nhất

Ngày 27/11/2007, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo (mã ITA-HOSE) đã ký hợp đồng chuyển nhượng 10 triệu cổ phiếu nằm trong đợt phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu cho một Quỹ ACFund của Hoa Kỳ với điều kiện nắm giữ 5 năm.

Như vậy, sau đợt phát hành lần này, ngoài các Quỹ của Vina Capital hiện đang nắm giữ 10% cổ phiếu ITA có thời hạn hạn chế chuyển nhượng 2 năm thì Quỹ ACFund đã trở thành một Quỹ đầu tư nắm giữ 5% cổ phiếu ITA có thời gian hạn chế chuyển nhượng lâu nhất.

Theo dự kiến, ngày 20/12, ITACO sẽ tiến hành chốt toàn bộ danh sách phát hành cho cổ đông chiến lược đợt này và chậm nhất đến 29/12/2007 sẽ hoàn thành việc phát hành 20 triệu cổ phiếu để kịp chốt danh sách trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2007 (dự kiến ngày 30/12/2007).