19:34 01/02/2009

ITA công bố lãi hơn 295 tỷ đồng trong năm 2008

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và lũy kế năm 2008

Tính đến 31/12/1008, vốn chủ sở hữu của ITACO đạt hơn 4.587,1 tỷ đồng- trong đó thặng dư vốn cổ phần là 2.584,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 674,37 tỷ đồng.
Tính đến 31/12/1008, vốn chủ sở hữu của ITACO đạt hơn 4.587,1 tỷ đồng- trong đó thặng dư vốn cổ phần là 2.584,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 674,37 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo - ITACO (ITA-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và lũy kế năm 2008.

Cụ thể: doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 của ITACO đạt 421,6 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 1.101,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 77,25 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 295,1 tỷ đồng - lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.190 đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2008 của cổ đông công ty mẹ đạt 285,84 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2008, tổng tài sản của ITACO đạt 6.314,5 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 4.587,1 tỷ đồng- trong đó thặng dư vốn cổ phần là 2.584,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 674,37 tỷ đồng.

Kết thúc ngày giao dịch 23/1, cổ phiếu ITA ở mức 25.400 đồng, giá trị vốn hóa thị trường tính theo số cổ phiếu đang lưu hành đạt 3.359 tỷ đồng.