12:11 09/04/2009

ITA đặt mục tiêu đạt 300 tỷ đồng lợi nhuận năm 2009

Thu Thủy

Hội đồng Quản trị ITA vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2009 sẽ trình đại hội cổ đông thông qua

Năm 2009, ITA phấn đấu tỷ lệ chia cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông đạt 20%/năm 2009.
Năm 2009, ITA phấn đấu tỷ lệ chia cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông đạt 20%/năm 2009.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo - ITACO (ITA-HOSE) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2009 sẽ trình đại hội cổ đông thông qua.

Theo đó, ITA đặt mục tiêu duy trì mức doanh thu năm nay bằng năm 2008 với khoảng 1.100 tỷ đồng; lợi nhuận thuần sau thuế đạt 300 tỷ đồng; phấn đấu tỷ lệ chia cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông đạt 20%/năm 2009.

Ngoài ra, công ty cũng đưa ra các kế hoạch thực hiện một số dự án lớn khác như: tập trung đền bù giải tỏa xong 200 ha khu vực dự án và mỏ đá đầu tư xây dựng nhà máy xi măng tại Hà Nam; tiếp tục thực hiện chuyển nhượng 100ha đất đai trong khu vực dự án Tân Tạo Ecity; phấn đấu để quý 4/2009 sẽ bắt đầu khởi công dự án Tân Tạo SKY tại Tp.HCM để kịp đưa vào khai thác vào đầu năm 2014;...

Năm 2008, tổng giá trị sản xuất kinh doanh của ITA đạt 2.167,76 tỷ đồng, trong đó doanh thu thuần từ sản xuất kinh doanh đạt 1.068 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 295,08 tỷ đồng và lợi nhuận tích lũy chưa chia đến 31/12/2008 đạt 701.5 tỷ đồng.

Tổng giá trị đã chia cổ tức trong năm 2008 là 322 tỷ đồng bằng cổ phiếu.

Được biết, ngày 24/4/2009 tới, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo sẽ tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Khu công nghiệp Tân Đức, huyện Đức Hòa - tỉnh Long An.