09:38 26/06/2008

ITA Telecom và VNPT hợp tác đầu tư

H.Kỳ

ITA Telecom - thuộc Tập đoàn Tân Tạo và VNPT vừa ký hợp đồng hợp tác đầu tư

Công ty Cổ phần Viễn thông Tân Tạo (ITA Telecom), thuộc Tập đoàn Tân Tạo (ITA Group) và Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa ký hợp đồng hợp tác đầu tư.

Theo thỏa thuận hợp tác, VNPT và ITA Telecom sẽ cùng đầu tư, cung cấp các dịch vụ viễn thông trong các dự án mà ITA Telecom đầu tư hoặc được ủy quyền đầu tư khai thác hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, trong đó có các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, và khu thành phố thông minh do ITA Group làm chủ đầu tư.

Sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp VNPT và ITA Telecom dựa trên mối quan hệ "vừa là đối tác, vừa là khách hàng đặc biệt của nhau" nhằm tạo điều kiện phát triển giá trị tổng thể cho các công trình hạ tầng của ITA Group.

Đồng thời khách hàng sẽ được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin tiện ích hiện đại của VNPT với chất lượng tốt, chi phí hợp lý.