06:09 13/06/2007

Itaco phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu

Tú Uyên

Mục đích đợt huy động vốn lần này của Itaco nhằm góp vốn đầu tư vào một số dự án

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo (Itaco) sẽ phát hành 20 triệu cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 700 tỷ đồng.

Theo đó, Itaco sẽ chào bán 10 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 6:1 (cổ đông sở hữu 6 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu), 5 triệu cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư lớn theo phương thức chào giá cạnh tranh, 5 triệu cổ phiếu cho các đối tác chiến lược qua kênh phân phối riêng theo danh sách và số lượng cổ phần được mua được Hội đồng Quản trị Itaco quyết định với giá dự kiến thấp nhất là 85.000 đồng/cổ phiếu.

Đối với cổ đông hiện hữu, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách là 25/6/2007. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6. Thời gian chuyển nhượng quyền từ ngày 5/7 - 30/7/2007. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu là 5/7 đến 1/8/2007.

Đối với đối tác chiến lược và nhà đầu tư lớn, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách là 20/6/2007. Thời gian đăng ký và nộp tiền từ ngày 21/6 đến 25/6/2007.

Mục đích đợt huy động vốn lần này nhằm góp vốn đầu tư vào dự án Khu công nghiệp Tân Đức, góp vốn vào Trường Cao đẳng Đông Nam Á và góp vốn vào Khu đô thị Tân Tạo. Khối lượng vốn dự kiến huy động là 950 tỷ đồng.

Itaco chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn Tp.HCM vào 15/11/2006 với tổng khối lượng cổ phiếu ban đầu là 45 triệu cổ phiếu (tương tương 450 tỷ đồng).

Ngày 13/02/2007, Itaco đã được Ủy ban Chứng khoán cấp phép phát hành 5 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ 450 tỷ lên 500 tỷ đồng. Số cổ phiếu này đã chính thức giao dịch vào ngày 6/4/2007 vừa qua.