17:57 23/07/2008

Italia có cổng thông tin về đầu tư Việt Nam

Cổng thông tin trực tuyến Viet-It Affairs đã được đưa vào hoạt động nhằm phục vụ các nhà đầu tư Italia

Một góc giao diện của trang web.
Một góc giao diện của trang web.

Cổng thông tin trực tuyến Viet-It Affairs vừa được đưa vào hoạt động, nhằm phục vụ các nhà đầu tư Italia muốn tìm hiểu về Việt Nam cũng như những doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến thị trường Italia.

Viet It Affairs (tại địa chỉ www.viet-it-affairs.com) là ý tưởng và sản phẩm của Công ty Time&Mind, ra đời cùng với sự cộng tác của Phòng Thương mại Italia Việt Nam.

Viet-It Affairs cung cấp những thông tin bằng ba thứ tiếng Italia, Việt và Anh, về các hoạt động đầu tư, văn hóa, du lịch, tài chính, thương mại và triển lãm của hai nước.

Cổng thông tin trực tuyến này cũng có phần tư vấn và hỗ trợ bằng cách cung cấp những dịch vụ giao tiếp và truyền thông như phiên dịch, marketing hay tiếp cận thị trường trên mạng cho các doanh nghiệp Việt Nam và Italia.

Đây là trang web đầu tiên thuộc loại này ra đời ở Italia.

(Theo TTXVN)