06:59 10/01/2012

ITC chưa nhận được thông tin bị truy thu 245 tỷ đồng

Minh Hà

Từ năm 2009 đến nay, ITC vẫn đang khiếu nại việc truy thu tiền sử dụng đất đã nộp đủ và hiện nay vẫn chưa có kết luận

Diễn biến giá cổ phiếu ITC trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu ITC trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà - Intresco (mã ITC-HSX) vừa có công văn giải trình liên quan đến việc Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm của một số doanh nghiệp bất động sản tại Tp.HCM, trong đó sai phạm lớn nhất thuộc về ITC và công ty bị đề nghị truy thu 245 tỷ đồng.

ITC khẳng định công ty chưa nhận được thông tin nào từ phía Thanh tra Chính phủ về việc truy thu tiền sử dụng đất tại công ty.

Trong năm 2011, Đoàn Thanh tra Chính Phủ thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quản lý đất tại Tp.HCM. Đoàn có làm việc với ITC chủ yếu liên quan đến vấn đề giải quyết khiếu nại của công ty trước đây có liên quan đến tiền sử dụng đất mà công ty đã nộp đủ trên cơ sở thông báo của Chi cục thuế huyện Bình Chánh từ năm 2004 -2005.

Năm 2009, kiểm toán Nhà nước thanh tra Chi cục thuế huyện Bình Chánh và kết luận Chi cục thuế huyện Bình Chánh áp dụng giá tiền sử dụng đất tại dự án thuộc công ty chưa phù hợp nên chi cục thuế huyện Bình Chánh tính lại và thu chênh lệch.

Từ năm 2009 đến nay, ITC vẫn khiếu nại và hiện nay vẫn chưa có kết luận. Vừa qua, ngày 6/12/2011, công ty có nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ với nội dung ghi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo “UBND Tp.HCM chủ trì, phối hợp với Bộ Tài Chính, Bộ Tài nguyên- Môi trường, Thanh tra Chính phủ xem xét, xử lý khiếu nại của ITC liên quan đến việc truy thu tiền sử dụng đất đã nộp đủ theo thông báo của cơ quan thuế thành phố.”