09:51 21/04/2014

ITQ bán 3 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược

N.H

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang lãi sau thuế quý 1/2014 là 3,35 tỷ đồng, tăng 7 lần so với quý 1/2013

Đại hội cổ đông ITQ ngày 19/4/2014.
Đại hội cổ đông ITQ ngày 19/4/2014.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (mã CK: ITQ) công bố lãi sau thuế quý 1/2014 là 3,35 tỷ đồng, tăng 7 lần so với quý 1/2013, thậm chí gấp 1,26 lần lợi nhuận cả năm 2013.

Nguyên nhân chính dẫn đến kết quả kinh doanh đột biến trong quý 1/2014 là tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu. Doanh thu thuần quý 1 năm nay đạt 119,8 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ. Tuy nhiên biên lãi gộp của ITQ trong quý này giảm nhẹ từ 7,47% trong quý 1/2013 xuống 7%.

Điểm đáng chú ý trong cơ cấu chi phí của ITQ là sự sụt giảm của chi phí tài chính. Chi phí tài chính trong kỳ đạt 1,72 tỷ đồng, giảm 1,03 tỷ đồng, tương đương giảm 37% so với quý 1/2013.  Các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ tương ứng tăng 248 và 218 triệu đồng. 

Doanh thu, lợi nhuận gộp tăng trong khi chi phí tài chính giảm, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ không đáng kể kéo theo lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của ITQ tăng 3,96 tỷ  đồng, bằng 828% so với Lợi nhuận thuần quý 1/2013.

Ngày 19/4 vừa qua, ITQ đã tổ chức đại hội cổ đông, trong đó thông qua tờ trình điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược. Cụ thể, khối lượng chào bán cho cổ đông hiện hữu được tăng từ 3 triệu cổ phiếu lên 5 triệu cổ phiếu. Số lượng chào bán cho đối tác chiến lược tăng từ 2 triệu cổ phiếu lên 3 triệu cổ phiếu.

Giá phát hành được ấn định là 10.000 đồng/cổ phiếu, căn cứ trên giá trị sổ sách cuối năm 2013 của ITQ là 10.584 đồng/cổ phiếu. Hiện giá ITQ trên sàn chỉ là 7.900 đồng/cổ phiếu.