03:50 21/08/2012

IVS điều chỉnh giảm 70% kế hoạch lợi nhuận

Hà Anh

IVS giảm doanh thu gần 44%, từ 64,7 tỷ đồng xuống còn 36,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế giảm 70% còn 5,2 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu IVS trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu IVS trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (mã IVS-HNX) vừa công bố nghị quyết điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012.
 
Theo đó, IVS đã thống nhất điều chỉnh giảm mạnh các chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2012. Cụ thể, doanh thu giảm gần 44%, từ 64,7 tỷ đồng xuống còn 36,5 tỷ đồng, tổng chi phí dự kiến giảm từ 47,2 tỷ đồng xuống còn 31,3 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế cũng được điều chỉnh giảm từ 17,5 tỷ đồng xuống 5,2 tỷ đồng, tương ứng giảm 70%.

Được biết, trong quý 2/2012, doanh thu của IVS đạt 8,86 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng năm ngoái và lợi nhuận sau thuế gần 185 triệu đồng, giảm 72% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu năm 2012 cho đến nay tiếp tục suy giảm cả về khối lượng và trị giá giao dịch nên doanh thu thuần quý 2 thấp với với cùng kỳ.

Mặt khác, chi phí hoạt động kinh doanh có giảm so với quý 2 năm trước về chi phí môi giới chứng khoán, chi phí hoạt động tự doanh đồng thời chi phí quản lý doanh nghiệp không biến động nhiều so với cùng kỳ năm trước.