09:10 21/04/2008

Kamm Investment Holding sở hữu cổ phần của SHC

M.Tú

Kamm Investment Holding, Inc đang nắm giữ 5% vốn điều lệ, dự kiến sẽ nâng số cổ phần lên 7,7% vốn điều lệ

Kamm Investment Holding, Inc vừa hoàn tất việc mua 60.000 cổ phiếu SHC của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn, nâng tổng số cổ phần SHC mà tổ chức này đang nắm giữ tăng lên 150.000 cổ phần (5% vốn điều lệ).

Được biết, tổ chức này vừa đăng ký mua thêm 80.000 cổ phiếu SHC để nâng số cổ phần lên 230.000 cổ phiếu (7,7% vốn điều lệ).

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 18/04 - 18/07/2008 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Năm 2007 vừa qua, Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn đã đạt 99,44 tỷ đồng doanh thu, tăng 30,2%; lợi nhuận sau thuế 7,03 tỷ đồng, tăng gần 108% so với năm 2006.