13:03 14/02/2013

KBC báo lỗ hợp nhất 490 tỷ đồng

Hà Anh

Riêng cổ đông công ty mẹ KBC lỗ hơn 206 tỷ đồng trong quý 4 và lỗ 439,5 tỷ đồng trong năm 2012

Diễn biến giá cổ phiếu KBC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu KBC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và lũy kế năm 2012.

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 92,96 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính đạt 12,87 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí tài chính là 102,25 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp là 111,68 tỷ đồng; chi phí bán hàng là 4,11 tỷ đồng.

Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý 4 là 191 tỷ đồng; lỗ từ công ty liên kết là 33,99 tỷ đồng; lỗ trước và sau thuế lần lượt ở mức 225,32 tỷ đồng và 224,86 tỷ đồng (cùng kỳ KBC lãi 50 và 62,75 tỷ đồng).

Lũy kế năm 2012, doanh thu thuần của KBC đạt 281,37 tỷ đồng; mức lỗ trước và sau thuế lần lượt là 490,5 tỷ đồng và 487,76 tỷ đồng (cùng kỳ công ty báo lãi 95,8 tỷ đồng và 77,79 tỷ đồng).

Riêng cổ đông công ty mẹ lỗ hơn 206 tỷ đồng trong quý 4 và lỗ 439,5 tỷ đồng trong năm 2012. EPS ở mức -1.517 đồng.

Theo KBC, lợi nhuận hợp nhất sau thuế quý 4 của công ty lỗ 224 tỷ đồng, giảm tới 358 lần so với quý 4/2011 là do kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty làm giảm lợi nhuận và tăng chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Tính đến ngày 31/12/2012, KBC hoàn tất thoái 26,55 triệu cổ phần tại Ngân hàng Phương Tây (WesternBank) và 3,07 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Truyền thông VTC-Saigontel; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ 1.207 đồng vào hồi đầu năm xuống còn 767,66 tỷ đồng vào cuối năm.