18:44 27/08/2009

KBC chào bán 200 tỷ đồng trái phiếu

N.Anh

Ngày 1/9, KBC sẽ phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu

Ngày 1/9/2009, KBC sẽ phát hành 2 triệu trái phiếu doanh nghiệp.
Ngày 1/9/2009, KBC sẽ phát hành 2 triệu trái phiếu doanh nghiệp.
Tổng công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã KBC-HNX) công bố ngày 1/9/2009 sẽ phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, từ ngày 28/8/2009, KBC sẽ chào bán 2 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 200 tỷ đồng cho các tổ chức tài chính, ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư,...

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 12,5 %/năm, tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 1 lần hàng năm vào ngày phát hành, bắt đầu sau 1 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu. Tiền gốc được thanh toán một lần khi đến hạn đúng bằng mệnh giá trái phiếu.

Trước đó, Hội đồng Quản trị Công ty KBC đã đồng ý cho các tổ chức và cá nhân nước ngoài mua cổ phiếu KBC trên sàn nếu số lượng cổ phần nắm giữ của một cổ đông nước ngoài từ 14 triệu đến 24 triệu cổ phiếu KBC tương ứng với tỷ lệ nắm giữ từ 7%- 12% số cổ phần của KBC thì sẽ được Hội đồng Quản trị mời và đề cử tham gia Hội đồng Quản trị của Tổng công ty

Và được mời tham gia trở thành cổ đông sáng lập, hoặc mua cổ phiếu phổ thông bằng mệnh giá của công ty sẽ thành lập để triển khai các dự án mới của KBC như: Nhà máy nhiệt điện, nhà máy thủy điện, nhà máy xi măng, nhà máy giấy, nhà máy chế biến khoáng sản hay các dự án bất động sản là các khu công nghiệp, khu đô thị, khu resort cao cấp, tổ hợp văn phòng và trung tâm thương mại hoặc các dự án khác của KBC.