15:09 26/10/2009

KBC công bố lãi hơn 346 tỷ đồng trong 9 tháng

N.Anh

Tổng công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2009

Tổng công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã KBC-HNX) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2009.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 302,5 tỷ đồng, lũy kế đạt 629,88 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 178,45 tỷ đồng, lũy kế đạt 346,43 tỷ đồng.

KBC cho biết, do kinh tế bắt đầu hồi phục, nhà đầu tư nước ngoài đến ngày càng nhiều nên mặc dù 6 tháng đầu năm tổng lợi nhuận chỉ đạt 30% kế hoạch, nhưng quý 3 đã gần hoàn thành kế hoạch, nên KBC sẽ điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận 2009 lên 200% so với kế hoạch trước đó.