11:37 15/11/2012

KBC đã bán hơn 26 triệu cổ phiếu Western Bank

Hà Anh

Quý 3, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ KBC lỗ 132 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lỗ 233 tỷ đồng

Danh mục các khoản đầu tư dài hạn của KBC.<br>
Danh mục các khoản đầu tư dài hạn của KBC.<br>
Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - Công ty Cổ phần (KBC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng năm 2012.

Theo đó, trong quý 3, doanh thu bán hàng của KBC đạt 13,8 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ 40,4 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 188,4 tỷ đồng, giảm 53% cùng kỳ 2011.

Trong quý 3/2012, KBC lỗ hơn 140 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lỗ 265 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông công ty mẹ lỗ sau thuế quý 3 là 132 tỷ đồng, 9 tháng lỗ 233 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đến hết quý 3/2012, trên 26,55 triệu cổ phiếu Ngân hàng Phương Tây (Western Bank) không còn trong danh mục đầu tư tài chính của KBC nữa. Theo đánh giá của KBC trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2012, lượng cổ phần Western Bank mà Tổng công ty nắm giữ tại thời điểm 30/6/2012 trị giá trên 265 tỷ đồng.