05:30 01/08/2008

KBC được chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu

Nguyễn Linh

Sàn Hà Nội đã có thông báo chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu cho KBC

Ngày 30/07/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có thông báo chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã: KBC).

Theo đó,  Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc được chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung 43,361 triệu cổ phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá là 433,61 tỷ đồng.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2008, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt hơn 760 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 284,86 tỷ đồng, tương đương với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3.351 đồng.