09:59 07/08/2008

KBC được đăng ký bổ sung chứng khoán

Nguyệt Anh

KBC đăng ký bổ sung 43,361 triệu cổ phiếu, với giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung là 433,610 tỷ đồng

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đã cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung chứng khoán lần thứ 2 cho Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã KBC).

Theo đó, KBC đăng ký bổ sung 43,361 triệu cổ phiếu, với giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung là 433,610 tỷ đồng.

Công ty có vốn điều lệ là hơn 1.340 tỷ đồng, trụ sở đạt tại Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Được biết, doanh thu thu thuần và cung cấp dịch vụ của KBC trong quý 2/2008 đạt 402,24 tỷ đồng, tăng 12,36% so với quý 1/2008. Lũy kế 6 tháng, KBC đạt 760,3 tỷ đồng, hoàn thành 64% kế hoạch năm.

Quý 2/2008, lợi nhuận sau thuế của KBC đạt 150,05 tỷ đồng, tăng 11,31% so với quý 1/2007. Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 284,86 tỷ đồng, hoàn thành 46,6% kế hoạch cả năm.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu trong quý 2/2008 đạt 1.746 đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 3.351 đồng.