15:28 26/11/2009

KBC lấy ý kiến cổ đông phát hành gần 58 triệu cổ phiếu thưởng

N.Anh

KBC xin điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 316 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng và phát hành gần 58 triệu cổ phiếu thưởng

KBC đưa ra phương án điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2009 từ 316 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng.
KBC đưa ra phương án điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2009 từ 316 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng.
Tổng công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã KBC-HNX) công bố tờ trình đại hội cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2009 và các kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2010.

Theo đó, KBC đưa ra phương án điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2009 từ 316 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng và phát hành 57.952.103 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:3 - cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới.

Theo phương án KBC đưa ra, toàn bộ số cổ phiếu thưởng phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sau khi kết thúc việc phát hành, vốn điều lệ thực góp dự kiến sau khi phát hành là 2.570.764.330.000 đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2010, KBC cho biết sẽ tiếp tục thực hiện việc triển khai các dự án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua; Đầu tư quần thể đa chức năng theo tiêu chuẩn quốc tế 5-6 sao gồm khách sạn lớn nhất Việt Nam từ 800-1000 phòng, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp để bán và cho thuê tại Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội, với tổng mức đầu tư dự kiến 500 triệu USD; Đầu tư dự án Tòa nhà tài chính Kinh Bắc số 1A Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội bao gồm trung tâm tài chính, thương mại, văn phòng cao cấp bán hoặc cho thuê, với tổng mức đầu tư 100 triệu USD; Đầu tư khu đô thị tại Tp.HCM, với tổng diện tích 300ha; Đầu tư xây dựng khu nhà ở cao cấp, khu chung cư căn hộ ở Tp.HCM; Xây dựng thêm 1 đến 2 Khu công nghiệp mới và sáp nhập thêm 2 Khu công nghiệp vào Tổng công ty.

Ngoài ra, KBC đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cho Tổng công ty để đạt kế hoạch năm 2010 là chia cổ phiếu thưởng tối thiểu 2:1, kết hợp chia cổ phiếu 30% và tiền mặt 20%.

Trước đó, ngày 24/11/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận cho Tổng công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc được hủy niêm yết tại Sở để chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 9/12/2009.