07:49 05/11/2013

KBC phát hành lượng lớn cổ phiếu để cấn trừ nợ

Hà Anh

Toàn bộ số chứng khoán trên được dùng để cấn trừ công nợ nhằm giảm nợ vay và bổ sung vốn lưu động

Diễn biến giá cổ phiếu KBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu KBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã KBC-HOSE) vừa công bố kế hoạch chào bán thêm cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ.

Theo đó, 100 triệu cổ phiếu KBC, tương đương 1.000 tỷ đồng sẽ được doanh nghiệp chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức và các chủ nợ công ty với số lượng có hạn (dưới 20).

Toàn bộ số chứng khoán trên được dùng để cấn trừ công nợ nhằm giảm nợ vay và bổ sung vốn lưu động. Thặng dư vốn cổ phần (nếu có) cũng sẽ được bổ sung tiếp vào nguồn lưu động cho công ty.

Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ khi hoàn tất đợt phát hành, giá chào bán tối thiểu 10.000 đồng. Đô thị Kinh Bắc cho biết, ngay khi có sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công ty sẽ tiến hành chào bán số cổ phần trên.

Được biết, cổ phiếu KBC được đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 2/4/2013 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tại báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012 của công ty là -435,64 tỷ đồng. Còn theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013, doanh thu của KBC đạt hơn 199 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lỗ gần 54 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ lỗ hơn 70,7 tỷ đồng.