17:08 08/12/2009

KBC thông qua phương án thưởng gần 58 triệu cổ phiếu

N.Anh

Đại hội cổ đông KBC đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng, điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2009

Đại hội cổ đông KBC đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2009 với lợi nhuận sau thuế tăng từ 316 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng.
Đại hội cổ đông KBC đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2009 với lợi nhuận sau thuế tăng từ 316 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng.
Đại hội cổ đông Tổng công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã KBC) đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2009.

Theo đó, đại hội cổ đông KBC đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2009 với lợi nhuận sau thuế tăng từ 316 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng và thông qua phương án phát hành 57.952.103 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới).

Cổ phiếu thưởng sẽ được phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của Tổng công ty cho tới thời điểm 30/9/2009. Thời gian thực hiện dự kiến quý 4/2009 - quý 1/2010.

Toàn bộ số cổ phiếu thưởng phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sau khi kết thúc việc phát hành. Vốn điều lệ thực góp dự kiến sau khi phát hành là 2.570.764.330.000 đồng.

Trước đó, ngày 7/12/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có quyết định chấp thuận cho KBC được đăng ký niêm yết 199.124.330 cổ phiếu với tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá là 1.991.243.300.000 đồng.