23:51 06/06/2008

KBC và SAP được niêm yết bổ sung cổ phiếu

D. Anh

KBC và SAP được sàn Hà Nội chấp thuận cho niêm yết bổ sung cổ phiếu từ ngày 9/6/2008

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) được niêm yết bổ sung 2.722.000 cổ phiếu từ ngày 9/6/2008.

Mệnh giá của KBC là 10.000 đồng/cổ phiếu, tới tổng giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung là 27,220 tỷ đồng.

Cùng ngày, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Tp.HCM (SAP) được niêm yết bổ sung 116.984 cổ phiếu, với mệnh giá 10.000 đồng, với tổng giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung là 1.169.840.000 đồng

Hình thức lưu ký của hai công ty là ghi sổ.