12:02 16/08/2013

KDC báo lãi hợp nhất hơn 78 tỷ đồng

Hà Anh

6 tháng đầu năm, lãi trước thuế của KDC đạt 131,32 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 78,5 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu KDC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu KDC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng năm 2013.

Theo đó, doanh thu thuần trong quý 2 của KDC đạt 899 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 46 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 6,922 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng năm 2013, doanh thu thuần của KDC đạt 1.706 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 131,32 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 78,5 tỷ đồng.

Riêng trong quý 2/2013, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 46 tỷ đồng, trong khi quý 2/2012 lỗ 8 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2013 đạt 79,65 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước báo lỗ 8,66 tỷ đồng.

Theo KDC, doanh thu quý 2 tăng so với cùng kỳ năm trước là do nhu cầu tiêu dùng sau tết tăng tương đối ở hầu hết các mặt hàng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 45,9 tỷ đồng do chi hiệu quả hoạt động tốt, chi phí lãi vay giảm trong khi năm ngoài bị âm do phải ghi nhận chi phí tài chính từ việc thoái vốn khoải Nutifood và Tribeco.

Đối với công ty mẹ, năm nay do không phải ghi nhận chi phí tài chính đột biến từ chi phí tài chính cho thoái vốn từ Nutifood, doanh thu tăng lên, hiệu quả hoạt động tốt nên lợi nhuận sau thuế dương.

Tính đến ngày 30/6/2013, tiền và tương đương tiền của KDC tăng 76% lên 1.457 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 705,7 tỷ đồng.