11:08 29/10/2008

KDC công bố lãi hơn 140 tỷ đồng trong 9 tháng

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2008

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu KDC từ đầu năm 2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu KDC từ đầu năm 2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2008.

Theo đó, trong quý 3/2008, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của KDC đạt 532,231 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt hơn 1.046 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 71,73 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 140,067 tỷ đồng.

Theo giải trình của KDC, nguyên nhân biến động lợi nhuận sau thuế quý 3/2008 so với quý 2/2008 (tăng 355%) là do đặc điểm kinh doanh của công ty chịu ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ, quý 3 nằm trong muà vụ Trung thu và bánh trung thu là sản phẩm chủ lực của công ty nên mang lại lợi nhuận tăng so với quý 2.

Kết thúc ngày giao dịch 29/10, cổ phiếu KDC ở mức 33.300 đồng, thấp hơn 54% so với đầu tháng 9/2008, giá trị vốn hóa thị trường tính theo số cổ phiếu đang lưu hành đạt 1.902 tỷ đồng.