21:52 18/08/2013

KDC, DHG, FPT, GMC và VNM trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

CVT, TCO, KDC, DHG, FPT, GMC, VNM, HU1, MCC, SDN chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu TCO trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu TCO trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
CVT, TCO, KDC, DHG, FPT, GMC, VNM, HU1, MCC, SDN chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền.

* Ngày 18/9/2013, Công ty Cổ phần CMC (mã CVT-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/8/2013.

* Ngày 10/9/2013, Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (mã TCO-HOSE) thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2/2012 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/8/2013.

* Ngày 18/9/2013, Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/8/2013.

* Ngày 30/8/2013, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/8/2013.

* Ngày 30/8/2013, Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/8/2013.

* Ngày 6/9/2013, Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại may Sài Gòn (mã GMC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng 21/8/2013.

* Ngày 6/9/2013, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2013 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/8/2013.

* Ngày 16/9/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (mã HU1-HOSE) trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/8/2013.      

* Ngày 12/9/2013, Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (mã MCC-HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2012 với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng) và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/8/2013.

* Ngày 25/9/2013, Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (mã SDN-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/8/2013.