11:57 25/03/2013

KDC "quên" công bố thông tin phát hành cổ phiếu ESOP

Hà Anh

HOSE yêu cầu KDC tuân thủ quy định công bố thông tin và có văn bản giải trình về chậm công bố hai nghị quyết trên

Diễn biến giá cổ phiếu KDC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu KDC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) bị nhắc nhở chậm công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị.

Cụ thể, theo HOSE, qua việc rà soát báo cáo tài chính quản trị năm 2012 của KDC, HOSE nhận thấy trong năm 2012, KDC đã ban hành nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/HĐQT-KDC ngày 24/5/2012 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 2507/2012/NQ-HĐQT ngày 23/7/2012 thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP.

HOSE cho biết đây là thông tin phải công bố trong vòng 24h, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, HOSE vẫn chưa nhận được thông tin này. Do đó, HOSE yêu cầu KDC tuân thủ quy định công bố thông tin và có văn bản giải trình về chậm công bố hai nghị quyết trên.

Trước đó, từ ngày 9/1 đến ngày 30/1/2013, KDC công bố đã phân phối thành công 6.601.000 cổ phần ESOP cho 5.583 người. Nâng tổng số cổ phần hiện tại lên 166.522.625 cổ phần. Ngày giao dịch dự kiến là ngày 20/2/2013.