22:38 11/11/2014

KDC sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ tại Vocarimex lên 51%

Hà Anh

KDC sẽ mua thêm cổ phiếu từ ngoài thị trường để nâng tỷ lệ sở hữu tại Vocarimex lên 51%

Trang web của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – Vocarimex.
Trang web của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – Vocarimex.
Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua việc nội dung tờ trình đầu tư thêm vào Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – Vocarimex dự kiến đệ trình lên đại hội cổ đông bất thường sắp tới.

Theo đó, KDC sẽ mua thêm cổ phiếu từ ngoài thị trường để nâng tỷ lệ sở hữu tại Vocarimex lên 51%. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thi hành các nội dung nêu trên, tự quyết định thời gian thực hiện cụ thể và số tiền đầu tư thực tế.

Trước đó, ngày 25/4, Vocarimex đã IPO thành công với tổng số lượng cổ phần chào bán là 37.901.500 cổ phần, tương đương 31% vốn điều lệ với giá 13.428 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được là 508,923 tỷ đồng.

Sau đợt đấu giá, vốn điều lệ của Vocarimex đạt 1.218 tỷ đồng. trong đó, sở hữu nhà nước là 36%. Công ty cũng dành 32% vốn cho cổ đông chiến lược là Công ty cổ phần Kinh Đô (24%) và Chứng khoán VPBank (8%).

Được biết, doanh thu quý 3 của KDC đạt 1.960 tỷ đồng - tăng 11,4% so với cùng kỳ, lũy kế 9 tháng đạt 3.818 tỷ đồng - tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế quý 3 của KDC đạt 359,35 tỷ đồng - tăng 9% so với cùng kỳ và lũy kế 9 tháng năm 2014 tăng 12% so với cùng kỳ đạt 453,39 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Kinh Đô thì tính đến hết tháng 9/2014, công ty chưa chính thức nắm giữ cổ phần của Vocarimex.