11:35 27/10/2009

KDC thanh toán cổ tức 24% bằng tiền

N.Anh

Ngày 25/11, KDC sẽ trả cổ tức 12%/mệnh giá và sẽ trả tiếp 12%/mệnh giá vào ngày 25/12/2009

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu KDC từ tháng 10/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu KDC từ tháng 10/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 10/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE).

Theo đó, ngày 25/11/2009, KDC trả cổ tức 12%/mệnh giá - 1.200 đồng/cổ phiếu và sẽ trả tiếp 12%/mệnh giá - 1.200 đồng/cổ phiếu vào ngày 25/12/2009.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục tai Phòng kế toán Công ty Cổ phần Kinh Đô - số 6/134 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp.HCM

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu KDC vào các ngày 9/11, 10/11 và 11/11/2009.

Mới đây, KDC công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 548,98 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 1.084,75 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 355,146 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 454,63 tỷ đồng.