07:09 15/07/2008

KDC trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu

Ánh Nguyệt

KDC sẽ trả cổ tức đợt 2/2007 bằng tiền mặt với tỷ lệ 9% và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 22% trên số cổ phiếu cổ đông đang sở hữu

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, 24/7/2008 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, cổ phiếu và xin ý kiến cổ đông về việc niêm yết cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC).

Theo đó, KDC sẽ trả cổ tức đợt 2/2007 bằng tiền mặt với tỷ lệ 9% (900 đồng/cổ phiếu) và cổ phiếu với tỷ lệ 22% trên số cổ phiếu cổ đông đang sở hữu. Như vậy, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm của KDC sẽ là 10.119.474 cổ phiếu.

Trong trường hợp cổ tức bằng cổ phiếu được nhận bị lẻ dưới 1 thì sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị để đảm bảo số cổ phiếu phát hành thêm đợt này không vượt quá số lượng đã xin phép Đại hội cổ đông thường niên.

Địa điểm và thủ tục chi trả: Cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký sẽ nhận cổ tức tại: Miền Bắc: 200 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội; Miền Nam: 6/134 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán KDC vào những ngày 23-25/7/2008.