08:35 23/09/2011

KDH huy động thành công 50 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Hà Anh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (mã KDH-HSX) công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ

Diễn biến giá cổ phiếu KDH trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu KDH trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (mã KDH-HSX) công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, KDH đã phát hành thành công 50 trái phiếu KDHBOND2011, mệnh giá 1 triệu đồng với tổng giá trị phát hành là 50 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi được phát hành ngày 20/9/2011 và đáo hạn ngày 20/3/2013 với lãi suất cố định 21,5%/năm.

KDH được quyền mua lại trái phiếu trước hạn sau 6 tháng kể từ ngày phát hành nhằm đầu tư Căn hộ cao cấp Spring Life. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất thuộc Dự án Khu chung cư cao tầng Mêga và Dự án Khu dân cư cao cấp Khang Điền Long Trường.

Được biết, từ ngày 10/10 đến ngày 21/10/2011, công ty lấy ý kiến cổ đông về việc phê chuẩn hoãn thực hiện chia cổ tức của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền.

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2011 đã soát xét, doanh thu thuần của KDH đạt 236,8 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 69,8 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 36 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 18,8 tỷ đồng; EPS đạt 500 đồng.

Năm 2011, KDH đặt kế hoạch với doanh thu thuần đạt 872 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đả 206 tỷ đồng, cổ tức 20%.