18:06 13/07/2012

Kế hoạch 2012-2015: EVN đảm bảo kinh doanh có lãi

Hà Anh

Quyết định của Thủ tướng nêu rõ, EVN sẽ từng bước nâng dần giá bán điện, đến năm 2013 giá bán điện bình quân theo giá thị trường

Tổng số vốn điều lệ của EVN sau đánh giá lại tài sản là 143.404 tỷ đồng.
Tổng số vốn điều lệ của EVN sau đánh giá lại tài sản là 143.404 tỷ đồng.
Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định 854/QĐ-TTG phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Về chỉ tiêu tài chính, kinh doanh giai đoạn 2011 - 2015, EVN thực hiện phân bổ các khoản lỗ do sản xuất kinh doanh điện chưa tính hết vào giá điện từ trước năm 2011 cho các năm 2012 và 2013. Đồng thời phân bổ các khoản chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tổng số vốn điều lệ của EVN sau đánh giá lại tài sản là 143.404 tỷ đồng.

Quyết định cũng nêu rõ, EVN sẽ từng bước nâng dần giá bán điện, đến năm 2013 giá bán điện bình quân theo giá thị trường.

Trong các năm 2012 - 2015, Tập đoàn đảm bảo kinh doanh có lãi. Đến năm 2015 các chỉ tiêu tài chính đáp ứng yêu cầu của các tổ chức tài chính cho vay vốn: Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 3 lần; tỷ lệ tự đầu tư lớn hơn 30%; hệ số thanh toán nợ lớn hơn 1,5 lần.

Cũng theo quyết định của Thủ tướng, EVN phải bảo đảm tiến độ đưa vào vận hành 42 tổ máy thuộc 20 dự án nguồn điện với tổng công suất 11.600 MW, trong đó có các dự án nguồn điện trọng điểm như các dự án nhà máy thủy điện: Sơn La, Huội Quảng, Bản Chát; các dự án nhà máy nhiệt điện: Hải Phòng 2, Quảng Ninh 2, Mông Dương 1, Nghi Sơn 1, Thái Bình, Vĩnh Tân 2, Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3...