08:37 13/01/2012

Kế hoạch kinh doanh năm 2012 của TNG, KKC và NGC

Mai Anh

Ba doanh nghiệp trên HNX là TNG, KKC và NGC đặt mục tiêu lợi nhuận đạt lần lượt 55,24 tỷ đồng, 15 tỷ đồng và 5,8 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu TNG trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu TNG trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HNX), Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí (mã KKC-HNX) và Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (mã NGC-HNX) công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Theo đó, năm 2012, TNG đạt kế hoạch doanh thu đạt hơn 1.394 tỷ đồng, tăng 18% so với kế hoạch năm 2011 (1.186 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 55,24 tỷ đồng, tăng 9% so với kế hoạch lợi nhuận năm 2011 (50,81 tỷ đồng).

Riêng quý 1, công ty đặt mục tiêu với doanh thu đạt hơn 263 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 10 tỷ đồng.

Trước đó, công ty thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Mạnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc; bổ nhiệm bà Đoàn Thị Thu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty; miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Lương Thị Thúy Hà và giao nhiệm vụ cho bà Lý Thị Liên - Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Kế toán trưởng Công ty, kể từ ngày 1/1/2012 .

Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí (mã KKC-HNX) cho biết doanh thu của công ty năm 2011 đạt 334 tỷ đồng, bằng 66,8% kế hoạch năm (500 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 16,3 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch năm (15 tỷ đồng).

Năm 2012, Hội đồng Quản trị Công ty đặt mục tiêu với doanh thu đạt 450 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 15 tỷ đồng.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị thông qua cho phép ban điều hành được tạm trích 70 triệu đồng để chi dùng từ nguồn thù lao do thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận.

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (mã NGC-HNX) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với doanh thu đạt 287,6 tỷ đồng. Trong đó, xuất khẩu đạt 271,8 tỷ đồng; nội địa đạt 15,8 tỷ đồng và kim ngạch xuất khẩu đạt 12.943.000 USD

Lợi nhuận trước thuế đạt 6,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 5,8 tỷ đồng; cổ tức 17,41%/năm.