09:50 10/01/2012

Kế hoạch lợi nhuận năm 2012 của VPK, NHS và PXM

Mai Anh

Hội đồng Quản trị VPK, NHS và PXM thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với lợi nhuận lần lượt đạt 18 tỷ, 82,7 tỷ và 58 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu VPK trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu VPK trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (mã VPK-HSX); Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa (mã NHS-HSX) và Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (mã PXM-HSX) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012.
 
Theo đó, năm 2011, doanh thu thuần của VPK đạt 278 tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch năm (230 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế đạt 25 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với kế hoạch năm (12,5 tỷ đồng).

Năm 2012, VPK đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 285 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 18 tỷ đồng, cổ tức 15%; đầu tư mua sắm là 5 tỷ đồng và tổng quỹ lương là 17,190 tỷ đồng.

Trong khi đó, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa (mã NHS-HSX) thông qua các chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2012.

Theo đó, doanh thu thuần năm 2012 dự kiến đạt 791 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ đường là 691,9 tỷ đồng, từ mía giống, phân bón, thuốc bảo về thực vật 66,5 tỷ đồng, từ mật là 26,9 tỷ đồng, điện thương phẩm 3,6 tỷ đồng và bã mía 2,1 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế năm 2012 đạt 82,7 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 30%. Diện tích đầu tư nguyên liệu vụ mía 2012-2013 là 8.000ha; tổng giá trị đầu tư trồng mía là 158,21 tỷ đồng.

Tổng giá trị đầu tư khoảng 158 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư giai đoạn 2 dự án nâng công suất chế biến là 146,38 tỷ đồng, còn lại đầu tư trang bị tài sản cố định là 8,82 tỷ đồng; chi phí đào tạo là 300 triệu đồng và công tác xã hội là 275 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (mã PXM-HSX) công bố thông tin về kế hoạch 2012 với sản lượng 1.300 tỷ đồng; doanh tu đạt 1.120 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 58 tỷ đồng, vốn điều lệ dự kiến tăng vào cuối năm 2012 là 250 tỷ đồng; cổ tức 15%.